Akeo

Aktivátor půdní biomasy pro míchání s hnojivy


Principy účinku

Akeo obsahuje patentovaný soubor mikroelementů (železo, zinek, mangan, bór, měď) podle systému MIP - Mineral Inducer Process. Akeo je přípravek na bázi dolomitického vápence, vápence organických látek a rostlinného pojiva.

Obsahuje vápník, hořčík a stopové prvky. Příznivě ovlivňuje půdní strukturu, biologickou aktivitu půdy a tvorbu kořenového systému, čímž zvyšuje přístupnost živin z dodávaných hnojiv.

Rozsah a způsob použití

Akeo je vhodný pro všechny druhy obhospodařovaných půd a způsoby zpracování půdy. Je vhodný pro všechny běžně pěstované jedno i víceleté kultury a travní porosty (louky, pastviny). Doporučené dávkování: ve směsných hnojivech v podílu 30 - 50% z celkového objemu hnojiva. Akeo se aplikuje rozmetadly minerálních hnojiv před setím nebo při setí pod patu. U trvalých kultur rozhozením po celém povrchu pozemku nebo do příkmenného pásu.

Složení

Vápník CaO %...............................................35%
Hořčík jako MgO............................................8%
Neutralizační hodnota...................................46
Sušina..............................................................99%
Rozpustnost uhlíku.........................................50
pH...........................................................................9