PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ NA BÁZI ŘAS

Pro výživu, hygienu a zdraví rostlin, zvířat a lidí

AKTUALITY

Zemědělská prvovýroba se začíná potýkat se stále zásadnějšími problémy, které není potřeba zdůrazňovat. Negativní jevy střídání období sucha a období dešťů v průběhu roku situaci umocňují. Výnosy nám potvrzují naši nepřipravenost na tyto situace. Půdy vlivem intenzivního hospodaření, jsou ve špatném strukturním stavu a nejsou schopny výkyvy počasí...

Dvě strategické oblasti 

PÉČE O ROSTLINY

Zlepšit pěstování rostlin pro lepší výživu zvířat a lidí

PÉČE O ZVÍŘATA

Zlepšit chov zvířat pro zlepšení výživy lidí

Zdravá půda - zdravé rostliny - zdravá zvířata - zdraví lídé