AKTUALITY

Náplň předkládaného víceletého funkčního úkolu reaguje na kvalitu půdy v České republice, která je ovlivňována mnoha degradačními faktory. Každá půda má určitý přirozený potenciál podléhat určitému degradačnímu procesu, avšak větší vliv na směr vývoje půdy má zemědělec a obecně jím volený management půdy. V současnosti je mnoho půd v naší republice...