Algomel PUSH

Principy účinku

Algomel PUSH posiluje vývoj kořenového vlášení a růst kořenů, což zvyšuje schopnost rostlin přijímat vodu a živiny.

Mangan je nezbytný pro přeměnu energie a vegetativní růst. Aplikace tohoto prvku na listy významně podpoří počáteční růst, což rostliny stimuluje během celého jejich dalšího růstu a vývoje.

Síra působí jako přirozený fungicid a při její oxidaci vznikají sloučeniny, které mají jednak repelentní účinek a dále fungují jako dýchací jed na jarní hmyzí škůdce plodin. Podílí se též na tvorbě proteinů a zásobních látek.

Přírodní biostimulační látky (auxiny, gibereliny, kyselina salicilová ) cíleně extrahované z mořských řas podporují fyziologické procesy v rostlinách a zvyšují odolnost rostlin proti vlivu biotických i abiotických stresů.

Přírodní polysacharidy a jednoduché cukry dodávají rostlinám energii v době, než začnou plně tvořit asimiláty. Výsledkem pak je vyšší výnos plodin, aniž by byla snížena kvalita finální produkce.

Způsob použití

Díky svým vlastnostem Algomel PUSH zabezpečí nejvyšší efekt při časné jarní aplikaci na porosty ozimých obilnin a řepky v raných růstových fázích, zejména pokud jsou poškozeny po přezimování. Po jeho aplikaci dojde k rychlé regeneraci rostlin, dynamickému rozvoji listové plochy i kořenového vlášení a zrychlení látkové výměny mezi rostlinami a půdou i atmosférou.

Dávka postřikové kapaliny: 80 - 500 l/ha dle potřeb partnerských přípravků.

Dělená aplikace 2x 1 l/ha s odstupem 10-14 dnů na začátku vegetace zabezpečí vyšší efekt.

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že naplníte ¾ nádrže vodou, pomalu přidávejte Algomel PUSH do čisté vody. Poté přidejte případné další přípravky.

Za stálého míchání doplňte nádrž vodou.

Optimální je hodnota pH konečného roztoku mezi 5,5 a 6,5. V případě potřeby použijte korektor pH.

Kapalné EC hnojivo na bázi manganu Standardní hodnoty (na základě hmotnostních poměrů)

Vlastnosti

Mangan rozpustný ve vodě........................................Mn - 7,5 % (97,5 g Mn/litr )

Oxid sírový........................................................................So3 - 13,0 % (169 g SO3/litr )

Vzhled................................................................................Nahnědlá tekutina

pH........................................................................................2,6

Hustota...............................................................................1,3 g/cm3Leták Algomel PUSH ke stažení