Dotace

!!! NOVINKA !!! - Dotace 20.E.e. pro výkrm býků na hluboké podestýlce

Vážení chovatelé,

15.09.2021 byly zveřejněny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a v nich dotační tituly 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.

Pro chovatele býků ve výkrmu jsou určeny programy 20.E.a. - f.

Předkládáme Vám léty prověřené řešení pro dotační titul 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou

Účelem je zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou.

Kvalitní podestýlka je základem welfare a užitkovosti zvířat. V případě nesprávné fermentace se podestýlka může naopak stát zdrojem problémů: zvýšením mikrobiální kontaminace a respiračních potíží, snížením únosnosti podestýlky, zhoršením ekonomiky a zvýšením pracnosti pro chovatele...

Léty prověřeným řešením je Z'fix, granulovaný přípravek speciálně vyvinutý pro transformaci organické hmoty pocházející z živočišné výroby. Je založený na specifickém účinku solí stopových prvků (Mineral Inducer Process) a uhličitanů. Dodává prvky, potřebné pro správný průběh fermentace podestýlky a esenciální oleje přítomné v přípravku Z'fix přispívají k ozdravení stájového prostředí.

Přínosy z použití Z'fix mají vliv na chod celého hospodářství. Nezlepšuje jen pohodlí a užitkovost zvířat, ale zároveň výrazně zvyšuje agronomickou hodnotu statkových hnojiv jako základního zdroje živin pro trvale udržitelné hospodaření na půdě. Vám chovatelům umožní snížit spotřebu nastýlané slámy a z toho plynoucí úspory časové a finanční (objem slámy, počet vyvážení stáje, objem přepravy na hnojiště, atd).

Porovnáme-li náklady a přínosy z použití technologie Z´fix, pak dlouhodobě dosahujeme poměru 1:2-3. S využitím dotace podle titulu 20.E.e. bude tato efektivita pochopitelně ještě vyšší.

Připravili jsme Vám i formulář "Program ošetřování hluboké podestýlky v chovu vykrmovaných býků".

V období před podáním žádostí je potřeba, aby Váš veterinární lékař potvrdil, že po v období

1.10.2022 - 30.09.2023 budete využívat tuto technologii. Následně po ukončení období Vám veterinární potvrdí provedené ošetření jako podklad k žádosti o dotaci.

V případě zájmu kontaktujte Vaše regionálního zástupce uvedených distribučních partnerů nebo náš obchodní tým OLMIX GROUP. 

Distribuce: