Biostimulace v podmínkách rodinných farem

25.03.2020

Na farmě pana Klofáče v Jedouchově používají Z'fix k plné spokojenosti od roku 2012.  Hospodaří v EKO a má cca 80 matek Charolais. Spotřeba slámy se mu snížila o 50%. Jelikož nemá ornou půdu, všechen hnůj využívá k hnojení pastvin ve dvouletém cyklu cca 20t/ha hnoje a 1t/ha vápence či dolomitu. Pan Klofáč je spokojený se strukturou hnoje (viz článek Selská revue 3 2014), který se velice snadno rozmetá. I přes poloviční dávky hnoje se mu daří louky a pastviny udržet v kondici. 

Na fotkách vidíme vpravo pozemek pana Klofáče, vlevo pak pozemek místní akciovky, která hospodaří konvenčně.