Explorer 20 + Strip Till - ideální spojení dvou technologií

29.03.2021

Biostimulant rhizosféry Explorer 20 aplikovaný technologií Strip Till do oblasti seťového lůžka umocňuje známé výhody půdoochranných technologií. Výsledkem tohoto propojení technologií je nejenom vyšší výnos a kvalita, ale i zlepšení základních půdních vlastností a kvality půdy.