Stav porostů kukuřice na jaře 2019

21.05.2019

U brzy setých kukuřic začalo klíčení v období výrazného sucha a došlo k vyčerpání zásob energie osiva.

Následné období chladu s případnými přímrazky.

zapříčinilo špatnou obnovu energetických zásob, pomalý start při zvýšení teploty
a zbrzdilo rozvoj kořenů proti nadzemní části rostliny.

Postřik postemergenty na takto oslabené rostliny.

způsobuje díky jejich špatné kondici dlouhodobé snížení vitality v období zakládání palic a snížení počtu zrn.

Po několikaletých zkušenostech si Vám dovolujeme navrhnout použití přípravku Agroptim SUNSET v dávce

1-1,5 l/ha jako tankmix spolu s herbicidy. Přípravek je rostlinami vstřebán až na 98 % i v případě, že se jedná o rostliny, které díky svému stavu nechtějí komunikovat s okolím. Tato dotace vápníku, draslíku, síry a komplexu mikroprvků (MIP) přímo do buněk pak startuje růst rostlin, zvyšuje intenzitu fotosyntézy, podporuje asimilační i transpirační proudění v rostlinách i růst a funkce kořenů.

Díky tomu se výrazně zkracuje období stresu po aplikaci herbicidů.

Podobné problémy má v současné době i slunečnice. Doporučujeme sólo aplikaci

1,5 l /ha Agroptim SUNSET a teprve v odstupu cca 2 dny aplikaci herbicidů.