Vypouštění kejdy z jalovárny po aplikaci Z'fix

11.06.2019

Připravili jsme pro Vás video, kde můžete vidět, jaký vliv má technologie Z'fix na prasečí kejdu a následnou manipulaci s ní.

Prasečí kejda po aplikaci Z'fix vykazuje:

  • optimální homogenitu
  • snížení zápachu a emisí čpavku (splňuje podmínky technologie BAT)
  • vyšší koncentraci živin
  • nižší pracnost na následném dočišťování stáje
  • čistější a spokojenější prasata

Video bylo natočeno v podniku SZP Těšnovice a.s., kde si obsluha chválí jednoduchost aplikace, méně zápachu a taky úsporu práce a vody.