Multi N

MULTI N - ÚČINNÁ ELIMINACE DOPADŮ SUCHA

ORGANOMINERÁLNÍ LISTOVÉ HNOJIVO

Multi N je listové hnojivo obsahující tři formy dusíku a lehce přístupnou síru. Jeho aplikací zabezpečíte vyšší výnosy i kvalitu komodit - u obilovin vyšší obsah proteinů, u olejnin vyšší obsah oleje. Vysoká účinnost Multi N je dána nejen složením a formami jednotlivých živin, ale i obsahem komplexotvorných látek a látek upravujících fyzikální vlastnosti hnojiva (komplex aktivátorů obsahující organické kyseliny, přírodní chelatační činidla a zvlhčovadla). Multi N je po aplikaci velmi rychle přijímán listy a následně okamžitě metabolizován. Aplikační okno Multi N je velmi široké, u obilovin od 3. listu až do fáze mléčné zralosti a u řepky od počátku prodlužování lodyhy až do plně vyvinutých zelených šešulí.

Komplexní řešení hnojení N a S za všech klimatických podmínek

Díky složení a formulaci produktu je účinnost Multi N vysoká i za krajně nepříznivých podmínek jako jsou sucho, mokro, horko nebo chlad.

Pokud první aplikace dusíku probíhají ve formě granulovaných hnojiv nebo DAMu, následuje ve fázi 3-4 listu aplikace Multi N. V této variantě jsme schopni snížit celkovou dávku dusíku o 20-25% při porovnání se standardní technologií výživy a hnojení při zachování nebo dokonce zvýšení výnosu a kvality. Tuto metodu plně potvrzují dvouleté experimenty, které realizovaly polské zemědělské univerzity v Bydhošti a Poznani.

Multi N se používá zejména, když je sucho a plodiny nejsou schopny správně vyžívat hnojiva, která byla předtím aplikována plošně. Tato aplikace umožňuje udržovat běžící metabolismus N a S v plodinách až do doby, kdy se podmínky růstu rostlin zlepší (například po dešťových srážkách).

Účinnost a absorpce Multi N

Pokud je přípravek správně aplikován, je rychle a extrémně účinně přijímán rostlinami. Je prokázáno, že více než 90% N a S

je absorbováno a využito rostlinami. Je to velmi vysoká úroveň ve srovnání s plošným hnojením nebo dokonce se standardním hnojením na list. Tato úroveň absorpce je téměř nezávislá na aktuálních podmínkách a jeho účinnost není snížena ani v suchém nebo naopak deštivém počasí.

Obsahem tří forem N a S v thiosulfátové formě, dodává Multi N potřebnou dávku těchto živin bez zbytečného stresování rostlin. Musíme si uvědomit, že Multi N není jen dusíkaté hnojivo, ale je to spíše S a N. Thiosulfát obsahuje 50% síry jako S2-, což je forma, kterou najdete v aminokyselinách. Jednoduché sírany obsahují pouze kationt síry S6+, který musí být přeměněn na aniont S2- energeticky velmi náročným procesem. Důležitý je také správný poměr mezi S a N, protože metabolismus dusíku je významně podporován sírou. Nezapomeňte také, že síra je základní složkou některých důležitých aminokyselin.

Bezpečnost pro rostliny

Produkt je pro rostliny maximálně bezpečný a to dokonce i při vysokých dávkách (60 l/ha), pokud je správně používán. Doporučujeme dávku 100 l postřikové kapaliny (včetně Multi N) na ha. V případě horkého a suchého počasí jsou vhodnější večerní aplikace, vyhněte se postřiku za mrazu či při avizovaném mrazu, nestříkejte 48 hodin po silném dešti. Někdy, zejména u obilovin, mohou být některé listy po aplikaci částečně spáleny (5-10%). Avšak velmi často je to důsledek poškození listových ploch již infikovaných chorobami.

Míchání a kompatibilita

Multi N lze smíchat s většinou insekticidů a fungicidů s výjimkou přípravků s obsahem účinné látky Spiroxamin. Je lepší se vyhnout použití přípravků s EC formulacemi a formulacemi obsahujícími smáčedla, které mohou mít vliv na voskovou vrstvičku na listech. Nemíchejte Multi N se smáčedly a přípravky na úpravu postřikové jíchy.

Kontrola vlevo, Multi N vpravo

Kontrola vlevo, Multi N vpravo