Neosol

Ozdravte půdu, zadrží více vody

Principy účinku

Biostimulant vitálních funkcí půdy Neosol je přípravek, který po aplikaci do půdy stimuluje základní přírodní procesy důležité pro optimální růst a vývoj rostlin a zlepšuje komunikaci mezi rostlinami, půdou a půdními mikroorganismy. Nejlepší účinnosti docílíte při jeho aplikaci na povrch půdy s následným mělkým zapravením nebo při setí do oblasti seťového lůžka. Velmi dobrý účinek však zabezpečují i aplikace do porostů polních plodin i ostatních kultur. Zlepšení všech půdních vlastností - biologických, fyzikálních i chemických. Efektivnější hospodaření s vodou.

Zařazení aplikací půdního biostimulátoru NEOSOL zabezpečuje:

 • Odstranění utužení půdy
 • Zlepšení půdní struktury
 • Snadnější a kvalitnější zpracování půdy
 • Zvýšení podílu organické složky v půdě
 • Snížení rizika půdní eroze
 • Zvýšení podílu přístupných forem živin
 • Zvýšení efektivnosti rostlinného metabolismu s cílem zvýšit výnos a kvalitu produkce
 • Zvýšení odolnosti a zlepšení regenerace rostlin ve stresových podmínkách
 • Zlepšení kvalitativních parametrů produktů včetně obsahů cukrů, vybarvení, násady plodů a chuťových vlastností jakož i zdravotního stavu finálních produktů
 • Zvýšení úrodnosti půdy především podporou rozvoje společenstev půdních mikroorganismů a rozvoje rhizosféry
 • Snížení chemické zátěže půdy i životního prostředí a zlepšení biodiverzity

Charakteristika a použití

Základem účinku přípravku je patentovanátechnologie MIP (Mineral Inducer Process).

Složení

CaO..............................................................28 %
MgO...............................................................17 %
Rozpustnost uhličitanů...............................40
pH........................................................................9
Organické látky............................................7 %
Mikroprvky patentovaná technologie MIP
Neutralizační hodnota................................50

Použití

NEOSOL výrazně zlepšuje půdní vlastnosti u všech půdních typů i druhů půdy. Taktéž jej lze použít ve všech pěstebních technologiích a u všech způsobů zpracování půdy a to u všech plodin a kultur.

Doporučené dávkování

 • 150 kg/ha na strniště po sklizni plodin nebo před setím s následným mělkým zapravením
 • 120 kg/ha při opakované aplikaci nebo na lehkých půdách

Balení

 • Pytle 25 kg(paleta s 50 pytli, tj. 1250 kg)
 • Big bag 600 kgLeták NEOSOL ke stažení