Primeo S12

Biostimulant vyšší využitelnosti živin


Principy účinku

Primeo S12 je biostimulant výživy rostlin ve formě granulí. Jeho biostimulační účinek na půdní mikroflóru podporuje biologickou dostupnost minerálních živin, zejména dusíku, fosforu a draslíku. Zabezpečuje také vybalancování koncentrace látek v půdním roztoku a zlepšuje jejich synergický efekt. Tímto zvyšuje účinnost systémů hnojení plodin a zlepšuje hospodaření s hnojivy.

Zvýšení kvality a účinnosti výživy rostlin

  • polní plodiny
  • speciální plodiny
  • zelenina
  • vinice a sady
  • školky

Absorpce minerálů kořeny zahrnuje biologické procesy v půdě, jejichž úroveň intenzity určuje kvalitu výživy plodin. Pro efektivní a ekologičtější zemědělství je důležité podporovat tuto biologickou aktivitu v půdě ve správný čas, aby rostlina mohla maximálně využít všechny zdroje živin.

Primeo S12 stimuluje biologickou aktivitu půdy

Aktivní složky MIP® RHIZO v Primeo S12 stimulují půdní mikrobiální biomasu a zvyšují aktivitu enzymů, které mikroorganismy produkují. Tyto enzymy podporují přeměnu minerálů, ať už z půdních zdrojů nebo z hnojiv, a tím zlepšují jejich biologickou dostupnost pro rostliny. 

MIP RHIZO je patentovaná technologie OLMIX stimulující reakce, které podporují mineralizační procesy v půdě. Je to směs 12 minerálních surovin, dávkovaných podle přesných poměrů. Specifické minerály aktivují enzymatickou činnost půdní a rostlinné mikroflóry, které jsou nezbytné pro transformaci minerálních prvků do forem přístupných pro rostliny. 

Výsledky a přínosy - Rostlinná produkce s menším množstvím hnojiv

Použití Primeo S12 v systémech výživy a hnojení rostlin umožňuje zvýšit hodnotu minerálů obsažených v půdě a co nejpřesněji přizpůsobit množství živin potřebných k dosažení cílových výnosů. Primeo S12 tak zlepšuje ziskovost plodinových systémů při současném respektování podmínek ochrany životního prostředí. 

Primeo S12 - Zlepšení účinnosti výživy a hnojení rostlin

  • Zlepšení biologické dostupnosti minerálních živin
  • Zvýšení výnosů plodin, zejména ve stresových situacích
  • Snížení dávek hnojiv
  • Lepší návratnost investic, vyšší rentabilita výroby
  • Bez omezení použitelné pro všechny plodiny a technologie

Složení

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry (Co, Mo. Zn, I,...)
K2O................................................................................    3,9 %
CaO................................................................................ 26,5 %
MgO...............................................................................   13,7 %
SO3................................................................................   12,0 %

Dávkování

Primeo S12 se používá jednorázově nebo v dělené aplikaci
Polní plodiny............................................ 120 - 150 kg/ha 
Aplikace pod patu............................................ 100 kg/ha
Ovoce, zeleniny, vinohrady............... 200 - 300 kg/ha
Pícniny, TTP ..............................................100 - 200 kg/ha

Balení - 600kg BB