Aktuality

Zemědělská prvovýroba se začíná potýkat se stále zásadnějšími problémy, které není potřeba zdůrazňovat. Negativní jevy střídání období sucha a období dešťů v průběhu roku situaci umocňují. Výnosy nám potvrzují naši nepřipravenost na tyto situace. Půdy vlivem intenzivního hospodaření, jsou ve špatném strukturním stavu a nejsou schopny výkyvy počasí...